PL EN

Logo Rzeszowskie piwnice

0 0,00 zł

Interaktywna legenda

Obrazy historii

Wydarzenia

Interaktywna legenda

2024-07-18

Obrazy historii

2024-07-18

Zdjęcie - Interaktywna Legenda

Czas trwania: ± 90minut

Godziny i dostępność biletów:

"Interaktywna Legenda" -to multisensoryczna, angażująca ścieżka zwiedzania, w której zwiedzający z „biernych” uczestników narracji stają się „aktywnymi” bohaterami snutej opowieści. Scenariusz tego wariantu wystawy obejmuje interaktywne stanowiska, na których na uczestników czekają specjalne zadania do wykonania. Zadania zostały zaprojektowane w ten sposób, by angażowały intelektualnie, manualnie oraz emocjonalnie. Goście Rzeszowskich Piwnic tworzą drużynę, której zadaniem jest odkrycie skarbu Rzeszowa. Ścieżka polecana dla młodszych odbiorców, jak i dorosłych, w których drzemie "mały odkrywca"!

Zdjęcie - Interaktywna Legenda - guided tour in English

Czas trwania: ± 90minut

Godziny i dostępność biletów:

"Interactive Legend" - is a multisensory, engaging tour path, in which visitors from“passive” participants of the narrative become “active”. The scenario of this variant ofthe exhibition includes interactive stands where the participants have special tasks toperform. The tasks are designed to engage intellectually, manually and emotionally. Guests of the Rzeszów Cellars form a team whose task is to discover the treasure of Rzeszow. Recommended for children but adults also have fun.  

Zdjęcie - Obrazy Historii

Czas trwania: ± 90minut

Godziny i dostępność biletów:

To ścieżka zwiedzania przeznaczona dla osób, które cenią sobie tradycyjny sposób zwiedzania. Scenariusz tego wariantu w większym stopniu wyczerpuje wiedzę historyczną oraz kładzie nacisk na opowieść o samych piwnicach. Ten wariant zakłada wykorzystanie multimediów do przedstawienia historii i dziedzictwa Rzeszowa.

Zdjęcie - Obrazy Historii - guided tour in English

Czas trwania: ± 90minut

Godziny i dostępność biletów:

„Picture of history” - is intended for people who appreciate the traditional way of explore and can immediately experience visiting our cellars in an interactive version. The scenario of this variant is more exhaustive of historical knowledge and emphasizes the story of the cellars themselves. We recommend it especially to adults and history enthusiasts.